Velg en side

Søk på våre kurs:

Search
Generic filters

Verneombud 40 timer

Helse, miljø og sikkerhet

Grunnopplæring i arbeidsmiljø, 40 timer
Arbeidsmiljøloven §6 sier at alle virksomheter som går inn under denne loven skal det velges verneombud. Det vil si at alle virksomheter som har 10 ansatte eller flere skal ha verneombud. For virksomheter under 10 ansatte kan det avtales en annen ordning.

Den som velges til rollen som Verneombud er derfor pliktig til å ta grunnkurs i Helse, miljø og sikkerhet

Forkunnskap:
Ingen

Hensikt med kurset:
Gi verneombudet kunnskap og informasjon om å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, om rolle, plikter og rettigheter.

Etter endt opplæring skal kandidaten blant annet:

 • Kjenne til verneombudets rolle, plikter og rettigheter
 • Kjenne til Arbeidsmiljøloven
 • Kjenne til hvordan en foretar en risikovurdering
 • Kjenne til hvordan en kan lage gode planer for HMS og ivareta godt arbeidsmiljø
 • Kjenne til «Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter» (Internkontrollforskriften)

Emner som gjennomgås er:

 • Hva er HMS
 • HMS-forskriften
 • Arbeidsmiljøloven
 • Rolle, rettigheter og plikter
 • Arbeidsmiljø
 • HMS-arbeid
 • Konflikthåndtering
 • Oppgaver

Etter endt kurs vil deltakerne få tildelt en diplom for gjennomført kurs.

Har du spørsmål?

2 + 9 =