Velg en side

Søk på våre kurs:

Search
Generic filters

Truck, Løfte- og stablevogner for gods

MODUL 1.1

Fellesteori
Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

8 timer

MODUL 2.2

Truck teori

14 timer

MODUL 3.2

Truck praktisk bruk

6 timer ved Opplæring Vest

MODUL 4.2

Bedriftsopplæring
Opplæring i bedriften m/fadderordning
20 timer

14 timer ved Opplæring Vest

Forkunnskap:
Kandidaten må dokumentere for tidligere gjennomført modul 1.1. Alternativt kan modul 1.1 gjennomføres i sammenheng med denne modulen.

Hensikten med opplæringen:
Gi truckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av trucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for truckers konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Teorien på dette kurset dekker klasse T1 – T2 – T3 – T4 – T5 – T20 t.o.m. 10 tonn løftekapasitet

Etter endt opplæring skal kandidaten kunne redegjøre for blant annet:

 • Ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av truck, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges.
 • Grunnprinsippene for truckens konstruksjon og virkemåte, samt krav til kontroll og viktigheten av vedlikehold.
 • Motvekts-, støttebentruckens og sidelasterens stabilitet under forskjellige kjøreforhold og ved godshåndtering.
 • Truckens løftekapasitet og stabilitet forandres ved bruk av tilleggsutstyr.
 • Framgangsmåten ved stabling og nedtagning av last.
  Betydningen av godshåndteringssymboler. 

Emner som gjennomgås er:

 • Krav til Truckfører.
 • Trucktyper med tilleggsutstyr- og deres bruksområde.
 • Truckens konstruksjon og virkemåte.
 • Kontroll- og rapportering.
 • Stabilitet og godshåndtering.
 • Bruks- og sikkerhetsbestemmelser.

Kurset avsluttes med eksamen, en skriftlig teoretisk prøve. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått. Etter bestått kurs må kandidaten ta modul 3.2 – Praktisk bruk. Ved gjennomført modul 4.2, må kandidaten gjennomføre praktisk oppkjøring. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått.

Har du spørsmål?

4 + 7 =