Velg en side

Søk på våre kurs:

Search
Generic filters

Stropp/anhuk (G11)

MODUL 1.1 Felles

Teori m/prøve
Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

8 timer

MODUL 2.3 FAGDEL

Teori m/prøve
Løfteredskap G11

16 timer

Forkunnskap:
Gjennomført og bestått modul 1.1. Denne modulen gjennomgås før modul 2.3 starter.

Hensikten med opplæringen:
Gi kranførere, anhukere/stroppere og signalgivere en god generell grunnopplæring i sikker bruk av løfteredskap, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

 • Etter endt opplæring skal kandidaten blant annet:
 • Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av løfteredskap i en løfteoperasjon og hvordan disse kan forebygges.
 • Kunne reglene for merking, dokumentasjon, bruk, vedlikehold, daglig kontroll og kassering av ulike typer løfteredskap.
 • Ved hjelp av løftetabeller kunne velge riktig løfteredskap med hensyn til type last, mulighet for anhuking og løftevinkler.
 • Kunne vise riktig bruk av ulike typer løfteredskap.
 • Kunne vise riktig bruk av signaler og tegn i forbindelse med løfteoperasjoner.
 • Ha kjennskap til riktig bruk av radio i forbindelse med løfteoperasjoner.

Emner som gjennomgås er:

 • Forskrifter, ulykker og konsekvenser relatert til anhuker/signalmann.
 • Arbeidsmiljøloven.
 • Oppbygging, sertifisering, merking, bruk, vedlikehold, oppbevaring, daglig kontroll og kasseringsregler for ulike løfteredskap.
 • Løfteredskapstabeller.
 • Signaler og tegn.
 • Øvingsoppgaver.
 • Praktisk bruk av løfteredskap.

Kurset avsluttes med eksamen, en skriftlig teoretisk prøve. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått. Etter bestått kurs vil eleven ha mulighet for å ta ulike kurs innen klasse G1 – G8.

Har du spørsmål?

3 + 7 =