Velg en side

Søk på våre kurs:

Search
Generic filters

Stortruckfører over 10 tonn løft

TEORI – PRAKSIS

Forkunnskap til stortruckførerkurs

Minimum 1.års praksis ved bruk av truck klasse T4-T5
Inneha førerkort klasse B

TEORI

Stortruck
Løftekapasitet over 10 tonn

6 timer

PRAKSIS

Stortruck
Etter avtale

6 timer

PRAKSIS

Bedriftsopplæring
Opplæring i bedrift m/fadderordning

10 timer
ved Opplæring Vest

T6 = Sidelaster
T7 = Portaltruck
T8 = Motvektstruck med gaffelarmer
T8.1 = Motvektstruck med mast og permanent montert containeråk
T8.2 = Motvektstruck med mast og permanent montert tømmerklo
T8.4 = Motvektstruck med teleskopbom og permanent montert containeråk eller tømmerklo
T20 = Andre trucker, beskrives

Forkunnskaper:

  • For å få kompetansebevis som truckfører i klasse T6, må vedkommende ha hatt kompetansebevis i klasse T5 i minst ett år, og praktisert truckkjøring i klasse T5 i sitt arbeid.
  • For å få kompetansebevis som truckfører i klasse T7 og T8, må vedkommende ha hatt kompetansebevis i klasse T4 i minst ett år, og praktisert truckkjøring i klasse T4 i sitt arbeid.
  • Inneha førerkort i klasse B (person-/varebil) – gjelder alle 3 klasser.

Hensikten med opplæringen:
Gi blivende stortruckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av stortrucker. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med stortruckkjøring unngås.

Emner som gjennomgås er:

  • Krav til Truckfører.
  • Trucktyper med tilleggsutstyr- og deres bruksområde.
  • Truckens konstruksjon og virkemåte.
  • Kontroll- og rapportering.
  • Stabilitet og godshåndtering .
  • Bruks- og sikkerhetsbestemmelser.

Ved T8.1, T8.2 og T8.4 vil det komme ekstra teori –og praksistid.

Kurset avsluttes med eksamen, en skriftlig teoretisk prøve. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått. Etter bestått kurs må kandidaten ta modul 3.2 – Praktisk bruk. Ved gjennomført modul 4.2, må kandidaten gjennomføre praktisk oppkjøring. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått.

Har du spørsmål?

1 + 9 =