Velg en side

Søk på våre kurs:

Search
Generic filters

Risikoanalyse

Kurset tar for seg krav til risikovurderinger.

Forkunnskap: Det stilles ingen forkunnskap til kurset

Hensikt med opplæringen: Gi deltagerne grunnleggende kunnskap i gjennomføring av risikovurdering i egen virksomhet.

Hva har vi fokus på under kurset?
Kurset omhandler hvilke farer og uønskede hendelser som kan inntreffe i deres virksomhet, og hvordan man går frem for å definere risiko. Vi gjennomgår relevante risikoreduserende tiltak og hvordan disse kan innføres på en kosteffektiv måte. Kurset er praktisk og funksjonelt rettet.

Emner som gjennomgås er blant annet:

  • Norsk standard og risikovurdering
  • Praktisk gjennomføring av risikovurdering
  • Rapportmal
  • Utarbeidelse av forebyggende og konsekvensreduserende tiltak
  • Revisjon og kvalitetssikring

Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått.

Har du spørsmål?

6 + 4 =