Velg en side

Søk på våre kurs:

Search
Generic filters

Lastebilkran (G8)

MODUL 1.1 og 2.3

Må domumentere bestått modul 1.1 og G11

MODUL 2.8

Lastebilkran
Teori

20 timer

MODUL 3.8

Lastebilkran
praktisk bruk.

8 timer ved Opplæring Vest

MODUL 4.8

Bedriftsopplæring
Bedriften m/fadderordning

24 timer
ved Opplæring Vest

Forkunnskap:
Gjennomført og bestått modul 1.1 og modul 2.3 – G11. Må dokumenteres

Hensikten med opplæringen:
Gi lastebilkranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av lastebilkraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for lastebilkraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Opplæringen dekker også den teoretiske sikkerhetsopplæringen som kreves for fører av personløfter.

Etter endt opplæring skal kandidaten blant annet:

 • Kunne forklare riktig bruk, samt faremomenter ved betjening av lastebilkraner med spaker og fjernstyring.
 • Kunne forklare viktige kontrollpunkter på lastebilkraner før, under og etter bruk.
 • Forstå prinsippene for stabilitet på lastebilkraner, og ha forståelse for veltelinjer mht. stabilitet og arbeidsområde ved bruk.
 • Kunne bruke lastdiagram for å finne ut løftekapasiteter og arbeidsområder for lastebilkraner.

Emner som gjennomgås er blant annet:

 • Krav til kranfører.
 • Bruksområder for hydrauliske kraner.
 • Ulykker med lastebilkraner.
 • Hydraulikk/elektronikk.
 • Mekanikk og stabilitet.
 • Sikkerhets/overlastutstyr.
 • Lastdiagram.
 • Sertifisering/dokumentasjon.
 • Øvingsoppgaver.

Teorikurset avsluttes med eksamen, en skriftlig teoretisk prøve. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått. Kandidaten må så ta modul 3.8 – Praktisk bruk. Ved gjennomført modul 4.8, må kandidaten gjennomføre praktisk oppkjøring. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått. Ved bestått vil det utstedes kompetansebevis for fører av G8 – Lastebilkran.

Har du spørsmål?

6 + 14 =