Velg en side

Søk på våre kurs:

Search
Generic filters

HMS for ledere

Obligatorisk HMS-opplæring for ledere
I Arbeidsmiljøloven § 3-5 står det at arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres. Med arbeidsgiver menes enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Det som i denne lov er bestemt om arbeidsgiver, skal gjelde tilsvarende for den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten.

Arbeidsgiver har ifølge arbeidsmiljølovens bestemmelser ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig.

Forkunnskap:
Ingen

Hensikt med kurset:
Gi arbeidsgiver kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver skal ha kunnskap om hvilke krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheten, slik at riktige beslutninger, i forhold til arbeidsmiljøet, blir tatt.

Etter endt opplæring skal kandidaten blant annet:

 • Gi kunnskap om hvordan systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid utføres i henhold til gjelden krav i lov og forskrift
 • Gi kunnskap om hvordan organisatoriske, fysiske og psykiske forhold påvirker arbeidsmiljøet og positive og negative konsekvenser at dette
 • Gi kunnskap om hvordan oppnå et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsrelasjoner
 • Gi kunnskap om inkluderende arbeidsliv

Emner som gjennomgås er:

 • Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur.
 • Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter.
 • Arbeidsmiljølovens bestemmelser og dens forskrifter som har særlig betydning for egen virksomhet og bransje.
 • Arbeidsgivers plikter.
 • Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning.
 • Verneombudets funksjon og oppgaver.
 • Arbeidsmiljøutvalgets funksjon og oppgaver.
 • Bedriftshelsetjenestens funksjon
 • Oppgaver

  Etter endt kurs vil deltakerne få tildelt en diplom for gjennomført kurs.

Har du spørsmål?

12 + 7 =