Velg en side

Søk på våre kurs:

Search
Generic filters

Hjertestarter

Teoretisk

Klasseromsundervisning

Praktisk

Øvelse på hjertestartere

Forkunnskap:
Det stilles ingen forkunnskap til kurset. Kurset tar ca. 4 timer, og er mindre omfattende enn grunnkurs førstehjelp.

Hensikt med kurset:
Deltakerne skal føle seg tryggere ved akutte situasjoner hvor det er behov for hjertestarter. Deltakerne skal lære å følge de samme prioriteringene som ambulansepersonell og leger benytter, for å gi personen størst mulig sjanse til å overleve.

Dette kurset fokuserer på hjertelungeredning og bruk av hjertestarter, og gjør deltakerne i stand til å håndtere livstruende nødssituasjoner. Deltakerne vil tilegne seg ferdigheter for å hjelpe voksne og barn som ikke puster eller ikke har puls.

Det er lagt opp med minimum av teori, da vi bruker mesteparten av tiden til praktisk trening. Vi har maksimum 3 personer pr. øvingsdukke, slik at alle deltakerne får tilstrekkelig trening i førstehjelp

Første time:
Introduksjon, målsetning, teori, førstehjelp, sekundærhjelp, blødning

Andre time:
Teori, skadevurdering,

Teori, HLR med hjertestarter, hjerteinfarkt, hjertestans, slag, blokkerte luftveier, sjokk, nakke og ryggskader. Innføring i hvordan hjertestarteren fungerer.

Tredje time:
Praktisk HLR og bruk av hjertestarter.

Fjerde time:
Mer praktisk bruk HLR og hjertestarter. – scenario – Oppsummering.

Etter endt kurs vil deltakerne få tildelt en diplom for gjennomført hjertestarterkurs.

Har du spørsmål?

9 + 15 =