Velg en side

Søk på våre kurs:

Search
Generic filters

G4 – Bro- og Traverskran

MODUL 1.1 og 2.1

Må dokumenter bestått modul 1.1 og G11

MODUL 2.7

Bro og traverskran
Teori

16 timer

MODUL 3.7

Bro og traverskran
Praktisk bruk

8 timer ved Opplæring Vest

MODUL 4.7

Bedriftsopplæring
Opplæring i bedriften m/fadderordning

32 timer
16 timer ved Opplæring Vest

Forkunnskap:
Gjennomført og bestått modul 1.1 og modul 2.3 – G11. Må dokumenteres

Hensikten med opplæringen:
Gi traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av traverskraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for traverskraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Etter endt opplæring skal kandidaten blant annet:

 • Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av traverskraner, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges.
 • Kunne forklare riktig og sikker betjening, samt kjenne til faremomenter ved tablå- og radiostyrte traverskraner.
 • Kunne redegjøre for spesielle sikkerhetsregler før-, under og etter bruk av traverskraner.
 • Kunne forklare viktige kontroll og vedlikeholdspunkter for traverskraner.

Emner som gjennomgås er:

 • Krav til kranfører.
 • Bruksområder for traverskraner.
 • Ulykker med bro- og traverskraner.
 • Oppbygging av forskjellige typer bro- og traverskraner.
 • Elektrisk anlegg på bro- og traverskraner.
 • Sikkerhetsbrytere.
 • Ståltau/blokk.
 • Sertifisering/dokumentasjon.
 • Kontroll og vedlikehold, sikkerhetsregler ved bruk.
 • Øvingsoppgaver.

Teorikurset avsluttes med eksamen, en skriftlig teoretisk prøve. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått. Kandidaten må så ta modul 3.7 – Praktisk bruk. Ved gjennomført modul 4.7, må kandidaten gjennomføre praktisk oppkjøring. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått. Ved bestått vil det utstedes kompetansebevis for fører av G4 Bro- og traverskraner.

Har du spørsmål?

9 + 4 =