Velg en side

Søk på våre kurs:

Search
Generic filters

Fastmontert hydraulisk kran (G20)

MODUL 1.1 og 2.3

Stroppekurs er forkunnskap til G20 hydraulisk kran

24 timer

G20

Hydrauliske kraner
Teori

10 timer

G20

Hydrauliske kraner
Praktisk bruk

8 timer

G20

Bedriftsopplæring
Fadderordning

Minimum 40 timer eller
20 timer ved Opplæring Vest

Forkunnskaper:
Gjennomført og bestått modul 1.1 og modul 2.3 – G11. Må dokumenteres

Hensikten med opplæringen:
Gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av fastmontert hydraulisk kran. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for kranen konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Etter endt opplæring skal kandidaten blant annet:

 • Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av fastmontert hydraulisk kran, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges.
 • Kunne bruke lastdiagram for å finne ut løftekapasiteter og arbeidsområder for kraner.
 • Kunne regler og kjenne til forholdsregler for bruk av kraner til lasting og lossing av båter og skip ved varierende bølgehøyder.
 • Kunne redegjøre for SJA – Sikker Jobb Analyse, sikkerhetsbestemmelser for føring av fastmontert hydraulisk kran, og hvilke forholdsregler som må tas for at kranfører skal kunne verne seg selv og annet personell mot ulykker.

Emner som gjennomgås er blant annet:

 • Bruksområder for fastmontert hydraulisk kraner
 • Lover og forskrifter vedr. fastmontert hydraulisk kraner
 • Krav til kranfører
 • Lastdiagram
 • Kontroll og vedlikehold
 • Sikker bruk av fastmontert hydraulisk kran er
 • Øvingsoppgaver

Teorikurset avsluttes med eksamen, en skriftlig teoretisk prøve. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått. Kandidaten må så ta praktisk bruk, 8 timer. Når dette er gjennomført må kandidaten gjennomføre praktisk oppkjøring. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått. Ved bestått vil det utstedes kompetansebevis for fører av G20 – Fastmontert hydraulisk kran.

Har du spørsmål?

7 + 3 =