Velg en side

Søk på våre kurs:

Search
Generic filters

Fallsikring

Teori og
praksis

8 timer

Forkunnskap:
Det kreves ingen forkunnskap til dette kurset. Våre kurs egner seg for deg som skal ta i bruk fallsikringsutstyr eller som jobber i høyder over 2 meter og hvor det er fare for å falle.

Hensikten med opplæringen:
Hovedhensikten med fallsikringskurs er gi deg som skal arbeide i høyden kunnskap om sikker bruk, vedlikehold, daglig kontroll og kasseringsregler av ulike typer fallsikringsutstyr.

Etter endt opplæring skal kandidaten blant annet:
Etter utført fallsikringskurs skal du som kursdeltaker være i stand til å velge korrekt fallsikringsutstyr til den jobben du skal utføre. Når du er bevisst på farene som kan oppstå, vil du også kunne legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

Emner som gjennomgås er:

  • Lover og forskrifter
  • HMS – helse, miljø og sikkerhet
  • Sakkyndig og daglig kontroll.
  • Fall forhindrende og falloppfangende systemer.
  • Typer og oppbygging av fallsikrings utstyr.
  • Fallblokk, falldemper, linjesystemer og andre komponenter.
  • Kasseringsregler for fallsikrings utstyr.
  • Redning og evakuering systemer og rutiner.
  • Praktisk gjennomgang av fallsikring og redning

Teorikurset avsluttes med eksamen, en skriftlig teoretisk prøve. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått. Ved bestått vil det utstedes kompetansebevis merket «Fallsikring».

Har du spørsmål?

7 + 1 =