Velg en side

Søk på våre kurs:

Search
Generic filters

Anleggsmaskiner

MODUL 1.1

Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

8 timer

MODUL 2.1

Maskiner
Teori

24 timer

MODUL 3.1

Maskiner
praktisk bruk.

8 timer ved Opplæring Vest

MODUL 4.1

Bedriftsopplæring
Opplæring i bedriften m/fadderordning

32 timer
ved Opplæring Vest

Forkunnskap:
Kandidaten må dokumentere for tidligere gjennomført modul 1.1. Alternativt kan modul 1.1 gjennomføres i sammenheng med denne modulen.

Hensikten med opplæringen:
Gi førere av masseforflyttingsmaskiner en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av masseforflyttingsmaskiner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med arbeidsoperasjoner unngås.

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for masseforflyttingsmaskiners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Etter endt opplæring skal kandidaten kunne redegjøre for blant annet:

  • Ulike typer ulykker som kan inntre ved bruk av masseforflyttingsmaskiner, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan ulykker kan forebygges.
  • Aktuelle forskrifter som er relatert til de arbeider som utføres med masseforflyttingsmaskiner.
  • Spesielle sikkerhetsbestemmelser for føring av masseforflyttingsmaskiner, og angi hvilke forholdsregler som må tas for at føreren skal kunne verne seg selv, omgivelsene og annet personell mot ulykker.
  • Hvilke krav som stilles når masseforflytningsmaskin brukes til løft.

Emner som gjennomgås er:

  • Krav til fører av masseforflytningsmaskiner.
  • Bruksområder for de enkelte typene masseforflytningsmaskiner på anleggsplassen.
  • Ulykker med masseforflytningsmaskiner. Ulykker generelt innen bygg og anlegg.
  • Oppbygning av forskjellige typer masseforflytningsmaskiner.
  • Sertifisering/dokumentasjon.
  • Øvingsoppgaver.

Kurset avsluttes med eksamen, en skriftlig teoretisk prøve. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått. Etter bestått kurs må kandidaten ta modul 3.1 – Praktisk bruk. Ved gjennomført modul 4.1, må kandidaten gjennomføre praktisk oppkjøring. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått.

Har du spørsmål?

14 + 3 =