Velg en side

Søk på våre kurs:

Search
Generic filters

C1 og C2 – Teleskoptruck

MODUL 2

Teori teleskoptruck
Må ha gjennomført teorikurs
Modul 2.1, 2.2 og 2.8

6,5 timer

MODUL 3Praktisk bruk av teleskoptruck
Bakgrunn på truck
Bakgrunn på maskin

8 timer ved Opplæring Vest

MODUL 4

Praktisk bruk av teleskoptruck
Bakgrunn på G8
Lastebilkran

Fadderordning 16 timer
Ved Opplæring Vest 4-8 timer

Forkunnskap:
Tidligere gjennomgått og bestått teoretisk og praktisk sertifisert opplæring i henhold til modul 2.1 Masseforflytningsmaskiner, Modul 2.2 Truck, eller Modul 2.8 Lastebilkran.

Hensikten med opplæringen:
Gi førere av teleskoptruck en teoretisk grunnopplæring i bruken av teleskoptruck slik at ulykker kan unngås.

Opplæringen skal gi kandidaten en god innsikt i oppbygging, faremomenter og bruk av teleskoptrucker. Opplæringen gis som tilleggsopplæring til truck, masseforflytningsmaskin eller lastebilkran.

Etter endt opplæring skal kandidaten blant annet:

  • Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av teleskoptruck, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse ulykkene kan forebygges.
  • Kunne forklare grunnprinsippene for teleskoptruckens konstruksjon og virkemåte, samt nødprosedyrer, krav til kontroll og viktigheten av vedlikehold.
  • Kjenne til viktige sikkerhetspunkter på teleskoptruck før, under og etter bruk.
  • Forklare hva som menes med løftekapasitet, belastningens påvirkning på stabilitet, løftehøyde og arbeidshøyde.
  • Kjenne til hvordan teleskoptruckens løftekapasitet og stabilitet forandrer seg ved bruk av teleskopbom med tilleggsutstyr.

Emner som gjennomgås er:

  • Bruksområder og praktisk bruk av teleskoptruck.
  • Teleskoptruckens konstruksjon og virkemåte.
  • Støtteben og stabilitet.
  • Bomkonstruksjon og overlastsystem.
  • Lastdiagram og oppstilling.

Teorikurset avsluttes med eksamen, en skriftlig teoretisk prøve. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått. Ved bestått tilleggsmodul C1 og C2, teori og praksis, må kandidaten gjennomføre praktisk oppkjøring. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått. Ved bestått vil det utstedes kompetansebevis for fører av G1-G2 Teleskoptruck.

Har du spørsmål?

13 + 14 =