Velg en side

Søk på våre kurs:

Search
Generic filters

Arbeidsvarsling Kurs 1

For alle som skal jevnleg utføre arbeid på veg

6 timer

Forkunnskap:
Det stilles ingen forkunnskap til kurset

Hensikt med kurset:
Deltakerne skal kunne anvende relevante bestemmelser i Håndbok 051 i forhold til arbeidsoppgaver som medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan. Ha kunnskap om egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas.

Ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.

Emner som gjennomgås er:

 • Introduksjon.
 • Lover og regler.
 • Personlig sikkerhet.
 • Ansvar for varsling og sikring.
 • Fysiske lover i trafikken.
 • Varsling.
 • Sikring.
 • Fremkommelighet.
 • Stans av trafikk.
 • Føring av loggbok.

Opplæring Vest har også kurs for viderekommende innen:

 • Ansvarshavende 12 timer
 • Manuell trafikkdirigering 3 timer + øvelse

De som har bestått kurs 1 kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder.

Kurset avsluttes med eksamen, en skriftlig teoretisk prøve. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått. Ved bestått kurs utstedes bevis for gjennomført arbeidsvarslingskurs.

Skjema

Har du spørsmål?

4 + 1 =