Verneombud 40 timer

Helse, miljø og sikkerhet

Grunnopplæring i arbeidsmiljø, 40 timer

Arbeidsmiljøloven §6 sier at alle virksomheter som går inn under denne loven skal det velges verneombud. Det vil si at alle virksomheter som har 10 ansatte eller flere skal ha verneombud. For virksomheter under 10 ansatte kan det avtales en annen ordning.

Den som velges til rollen som Verneombud er derfor pliktig til å ta grunnkurs i Helse, miljø og sikkerhet

Forkunnskap:

Ingen

Hensikt med kurset:

Gi verneombudet kunnskap og informasjon om å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, om rolle, plikter og rettigheter.

Etter endt opplæring skal kandidaten blant annet:

Emner som gjennomgås er:

Etter endt kurs vil deltakerne få tildelt en diplom for gjennomført kurs.