Verneombud 40 timer

Helse, miljø og sikkerhet

Grunnopplæring i arbeidsmiljø, 40 timer

Arbeidsmiljøloven §6 sier at alle virksomheter som går inn under denne loven skal det velges verneombud. Det vil si at alle virksomheter som har 10 ansatte eller flere skal ha verneombud. For virksomheter under 10 ansatte kan det avtales en annen ordning.

Den som velges til rollen som Verneombud er derfor pliktig til å ta grunnkurs i Helse, miljø og sikkerhet

Forkunnskap:

Ingen

Hensikt med kurset:

Gi verneombudet kunnskap og informasjon om å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, om rolle, plikter og rettigheter.

Etter endt opplæring skal kandidaten blant annet:

 • Kjenne til verneombudets rolle, plikter og rettigheter
 • Kjenne til Arbeidsmiljøloven
 • Kjenne til hvordan en foretar en risikovurdering
 • Kjenne til hvordan en kan lage gode planer for HMS og ivareta godt arbeidsmiljø
 • Kjenne til «Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter» (Internkontrollforskriften)

Emner som gjennomgås er:

 • Hva er HMS
 • HMS-forskriften
 • Arbeidsmiljøloven
 • Rolle, rettigheter og plikter
 • Arbeidsmiljø
 • HMS-arbeid
 • Konflikthåndtering
 • Oppgaver

Etter endt kurs vil deltakerne få tildelt en diplom for gjennomført kurs.

Kontakt og følg oss

Om oss

Vi har ansatte på tre avdelinger på sør og vestlandet. Vi arrangerer kurs på egne lokasjoner eller på din arbeidsplass.

 • Kristiansand
 • Måløy
 • Ålesund

Adresser

Besøksadresser:

Kristiansand: Skålevigsgarden 2, 4625 Flekkerøy
Ålesund: Kongshaugstranda 1, 6037 Eidsnes

Postadresse:

Skålevigsgarden 2, 4625 Flekkerøy

Kontaktpersoner

Per Asle Madsen - Daglig Leder / Instruktør
Tlf: 911 01 700
E-post:

Elin Anita Verdal - Opplæringsansvarlig
Tlf: 411 81 000
E-post

Developed, delivered and operated by Kenneth Strømsvold, stromsvold.com