Varmearbeide

Varmearbeide - 7,5 timer opplæring

varmearbeide modul

Definisjon:

Alt arbeid hvor det benyttes åpen ild, oppvarming eller utstyr som lager gnister. Typiske eksempler er sveise-, skjære-, slag-, lodde- og slipeutstyr, taktekking med åpen flamme eller varmluftsverktøy og annen bruk av ild eller varmeverktøy.

Det er i første rekke de som utfører arbeidet sitt ansvar å sørge for at sikkerhetstiltakene er tilstrekkelige og i overensstemmelse med forskriftene.

Siden 2001 har også oppdragsgiver, som regel eier eller bruker av bygget, vært pålagt å forsikre seg om at den som skal utføre arbeidet er sertifisert etter de nye reglene.

Forkunnskap:

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for denne opplæringen.

Hensikt med opplæring:

Bevisstgjøre deltaker i forhold til hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer, bevisstgjøring på hvordan utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår og sette deltakerne i stand til å iverksette hensiktsmessige tiltak for å begrense skadene vet et eventuelt uhell.

Emner som gjennomgås er:

varmearbeide trekant

Sertifikatets gyldighet er 5 år.

De som kom tidlig med i ordningen bør sjekke utløpsdatoen med tanke på fornying av beviset.

Kurset avsluttes med eksamen, en skriftlig teoretisk prøve og slokkeøvelse. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått. Ved bestått kurs utstedes sertifikat for varme arbeider fra Norsk brannvernforening.