Varmearbeide

Varmearbeide - 7,5 timer opplæring

varmearbeide modul

Definisjon:

Alt arbeid hvor det benyttes åpen ild, oppvarming eller utstyr som lager gnister. Typiske eksempler er sveise-, skjære-, slag-, lodde- og slipeutstyr, taktekking med åpen flamme eller varmluftsverktøy og annen bruk av ild eller varmeverktøy.

Det er i første rekke de som utfører arbeidet sitt ansvar å sørge for at sikkerhetstiltakene er tilstrekkelige og i overensstemmelse med forskriftene.

Siden 2001 har også oppdragsgiver, som regel eier eller bruker av bygget, vært pålagt å forsikre seg om at den som skal utføre arbeidet er sertifisert etter de nye reglene.

Forkunnskap:

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for denne opplæringen.

Hensikt med opplæring:

Bevisstgjøre deltaker i forhold til hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer, bevisstgjøring på hvordan utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår og sette deltakerne i stand til å iverksette hensiktsmessige tiltak for å begrense skadene vet et eventuelt uhell.

Emner som gjennomgås er:

 • Sertifiseringsordningen.
 • Gjennomgang av aktuelt lovverk.
 • Risikoforståelse.
 • Risikokartlegging.
 • Synliggjøring av ansvar.
 • Sikkerhetsforskriften for varme arbeider.
 • Brannteori.
 • Farer ved varme arbeider: før, under og etter arbeidet.
 • Slokkeøvelse.

varmearbeide trekant

Sertifikatets gyldighet er 5 år.

De som kom tidlig med i ordningen bør sjekke utløpsdatoen med tanke på fornying av beviset.

Kurset avsluttes med eksamen, en skriftlig teoretisk prøve og slokkeøvelse. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått. Ved bestått kurs utstedes sertifikat for varme arbeider fra Norsk brannvernforening.

Kontakt og følg oss

Om oss

Vi har ansatte på tre avdelinger på sør og vestlandet. Vi arrangerer kurs på egne lokasjoner eller på din arbeidsplass.

 • Kristiansand
 • Måløy
 • Ålesund

Adresser

Besøksadresser:

Kristiansand: Skålevigsgarden 2, 4625 Flekkerøy
Ålesund: Kongshaugstranda 1, 6037 Eidsnes

Postadresse:

Skålevigsgarden 2, 4625 Flekkerøy

Kontaktpersoner

Per Asle Madsen - Daglig Leder / Instruktør
Tlf: 911 01 700
E-post:

Elin Anita Verdal - Opplæringsansvarlig
Tlf: 411 81 000
E-post

Developed, delivered and operated by Kenneth Strømsvold, stromsvold.com