Truckfører

Truck, Løfte- og stablevogner for gods

truckforer modul

Forkunnskap:

Kandidaten må dokumentere for tidligere gjennomført modul 1.1. Alternativt kan modul 1.1 gjennomføres i sammenheng med denne modulen.

Hensikten med opplæringen:

Gi truckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av trucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for truckers konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Teorien på dette kurset dekker klasse T1 - T2 - T3 - T4 - T5 - T20 t.o.m. 10 tonn løftekapasitet

Etter endt opplæring skal kandidaten kunne redegjøre for blant annet:

 • Ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av truck, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges.
 • Grunnprinsippene for truckens konstruksjon og virkemåte, samt krav til kontroll og viktigheten av vedlikehold.
 • Motvekts-, støttebentruckens og sidelasterens stabilitet under forskjellige kjøreforhold og ved godshåndtering.
 • Truckens løftekapasitet og stabilitet forandres ved bruk av tilleggsutstyr.
 • Framgangsmåten ved stabling og nedtagning av last.
 • Betydningen av godshåndteringssymboler.

Emner som gjennomgås er:

 • Krav til Truckfører.
 • Trucktyper med tilleggsutstyr- og deres bruksområde.
 • Truckens konstruksjon og virkemåte.
 • Kontroll- og rapportering.
 • Stabilitet og godshåndtering.
 • Bruks- og sikkerhetsbestemmelser.

Kurset avsluttes med eksamen, en skriftlig teoretisk prøve. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått. Etter bestått kurs må kandidaten ta modul 3.2 – Praktisk bruk. Ved gjennomført modul 4.2, må kandidaten gjennomføre praktisk oppkjøring. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått.

Kontakt og følg oss

Om oss

Vi har ansatte på tre avdelinger på sør og vestlandet. Vi arrangerer kurs på egne lokasjoner eller på din arbeidsplass.

 • Kristiansand
 • Måløy
 • Ålesund

Adresser

Besøksadresser:

Kristiansand: Skålevigsgarden 2, 4625 Flekkerøy
Ålesund: Kongshaugstranda 1, 6037 Eidsnes

Postadresse:

Skålevigsgarden 2, 4625 Flekkerøy

Kontaktpersoner

Per Asle Madsen - Daglig Leder / Instruktør
Tlf: 911 01 700
E-post:

Elin Anita Verdal - Opplæringsansvarlig
Tlf: 411 81 000
E-post

Developed, delivered and operated by Kenneth Strømsvold, stromsvold.com