Traverskran (G4)

G4 - Bro- og Traverskran

traverskran modul

Forkunnskap:

Gjennomført og bestått modul 1.1 og modul 2.3 - G11. Må dokumenteres

Hensikten med opplæringen:

Gi traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av traverskraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for traverskraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Etter endt opplæring skal kandidaten blant annet:

Emner som gjennomgås er:

Teorikurset avsluttes med eksamen, en skriftlig teoretisk prøve. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått. Kandidaten må så ta modul 3.7 – Praktisk bruk. Ved gjennomført modul 4.7, må kandidaten gjennomføre praktisk oppkjøring. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått. Ved bestått vil det utstedes kompetansebevis for fører av G4 Bro- og traverskraner.