Traverskran (G4)

G4 - Bro- og Traverskran

traverskran modul

Forkunnskap:

Gjennomført og bestått modul 1.1 og modul 2.3 - G11. Må dokumenteres

Hensikten med opplæringen:

Gi traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av traverskraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for traverskraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Etter endt opplæring skal kandidaten blant annet:

 • Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av traverskraner, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges.
 • Kunne forklare riktig og sikker betjening, samt kjenne til faremomenter ved tablå- og radiostyrte traverskraner.
 • Kunne redegjøre for spesielle sikkerhetsregler før-, under og etter bruk av traverskraner.
 • Kunne forklare viktige kontroll og vedlikeholdspunkter for traverskraner.

Emner som gjennomgås er:

 • Krav til kranfører.
 • Bruksområder for traverskraner.
 • Ulykker med bro- og traverskraner.
 • Oppbygging av forskjellige typer bro- og traverskraner.
 • Elektrisk anlegg på bro- og traverskraner.
 • Sikkerhetsbrytere.
 • Ståltau/blokk.
 • Sertifisering/dokumentasjon.
 • Kontroll og vedlikehold, sikkerhetsregler ved bruk.
 • Øvingsoppgaver.

Teorikurset avsluttes med eksamen, en skriftlig teoretisk prøve. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått. Kandidaten må så ta modul 3.7 – Praktisk bruk. Ved gjennomført modul 4.7, må kandidaten gjennomføre praktisk oppkjøring. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått. Ved bestått vil det utstedes kompetansebevis for fører av G4 Bro- og traverskraner.

Kontakt og følg oss

Om oss

Vi har ansatte på tre avdelinger på sør og vestlandet. Vi arrangerer kurs på egne lokasjoner eller på din arbeidsplass.

 • Kristiansand
 • Måløy
 • Ålesund

Adresser

Besøksadresser:

Kristiansand: Skålevigsgarden 2, 4625 Flekkerøy
Ålesund: Kongshaugstranda 1, 6037 Eidsnes

Postadresse:

Skålevigsgarden 2, 4625 Flekkerøy

Kontaktpersoner

Per Asle Madsen - Daglig Leder / Instruktør
Tlf: 911 01 700
E-post:

Elin Anita Verdal - Opplæringsansvarlig
Tlf: 411 81 000
E-post

Developed, delivered and operated by Kenneth Strømsvold, stromsvold.com