Stropp/anhuk (G11)

G11 – Løfteredskap

stropp anhuk modul

Forkunnskap:

Gjennomført og bestått modul 1.1. Denne modulen gjennomgås før modul 2.3 starter.

Hensikten med opplæringen:

Gi kranførere, anhukere/stroppere og signalgivere en god generell grunnopplæring i sikker bruk av løfteredskap, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Etter endt opplæring skal kandidaten blant annet:

Emner som gjennomgås er:

Kurset avsluttes med eksamen, en skriftlig teoretisk prøve. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått. Etter bestått kurs vil eleven ha mulighet for å ta ulike kurs innen klasse G1 – G8.