Stropp/anhuk (G11)

G11 – Løfteredskap

stropp anhuk modul

Forkunnskap:

Gjennomført og bestått modul 1.1. Denne modulen gjennomgås før modul 2.3 starter.

Hensikten med opplæringen:

Gi kranførere, anhukere/stroppere og signalgivere en god generell grunnopplæring i sikker bruk av løfteredskap, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Etter endt opplæring skal kandidaten blant annet:

 • Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av løfteredskap i en løfteoperasjon og hvordan disse kan forebygges.
 • Kunne reglene for merking, dokumentasjon, bruk, vedlikehold, daglig kontroll og kassering av ulike typer løfteredskap.
 • Ved hjelp av løftetabeller kunne velge riktig løfteredskap med hensyn til type last, mulighet for anhuking og løftevinkler.
 • Kunne vise riktig bruk av ulike typer løfteredskap.
 • Kunne vise riktig bruk av signaler og tegn i forbindelse med løfteoperasjoner.
 • Ha kjennskap til riktig bruk av radio i forbindelse med løfteoperasjoner.

Emner som gjennomgås er:

 • Forskrifter, ulykker og konsekvenser relatert til anhuker/signalmann.
 • Arbeidsmiljøloven.
 • Oppbygging, sertifisering, merking, bruk, vedlikehold, oppbevaring, daglig kontroll og kasseringsregler for ulike løfteredskap.
 • Løfteredskapstabeller.
 • Signaler og tegn.
 • Øvingsoppgaver.
 • Praktisk bruk av løfteredskap.

Kurset avsluttes med eksamen, en skriftlig teoretisk prøve. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått. Etter bestått kurs vil eleven ha mulighet for å ta ulike kurs innen klasse G1 – G8.

Kontakt og følg oss

Om oss

Vi har ansatte på tre avdelinger på sør og vestlandet. Vi arrangerer kurs på egne lokasjoner eller på din arbeidsplass.

 • Kristiansand
 • Måløy
 • Ålesund

Adresser

Besøksadresser:

Kristiansand: Skålevigsgarden 2, 4625 Flekkerøy
Ålesund: Kongshaugstranda 1, 6037 Eidsnes

Postadresse:

Skålevigsgarden 2, 4625 Flekkerøy

Kontaktpersoner

Per Asle Madsen - Daglig Leder / Instruktør
Tlf: 911 01 700
E-post:

Elin Anita Verdal - Opplæringsansvarlig
Tlf: 411 81 000
E-post

Developed, delivered and operated by Kenneth Strømsvold, stromsvold.com