Stortruck

Stortruckfører over 10 tonn løft

stortruck modul

T6 = Sidelaster
T7 = Portaltruck
T8 = Motvektstruck med gaffelarmer
T8.1 = Motvektstruck med mast og permanent montert containeråk
T8.2 = Motvektstruck med mast og permanent montert tømmerklo
T8.4 = Motvektstruck med teleskopbom og permanent montert containeråk eller tømmerklo
T20 = Andre trucker, beskrives

Forkunnskaper

Hensikten med opplæringen:

Gi blivende stortruckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av stortrucker. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med stortruckkjøring unngås.

Emner som gjennomgås er:

Ved T8.1, T8.2 og T8.4 vil det komme ekstra teori –og praksistid.

Kurset avsluttes med eksamen, en skriftlig teoretisk prøve. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått. Etter bestått kurs må kandidaten ta modul 3.2 – Praktisk bruk. Ved gjennomført modul 4.2, må kandidaten gjennomføre praktisk oppkjøring. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått.