Stillaskurs 2-5 meter, 5-9 meter og over 9 meter

Stillaskurs

2 - 5 Meter - 7,5 Timer

5 - 9 meter - 15 Timer

Over 9 Meter - 36 Timer

Forkunnskap:

Ingen

Hensikt med opplæringen

Skape en bevisst holdning til farene som kan oppstå ved arbeid i høyden.
Redusere hendelser knyttet til fall og fallende gjenstander.

Målsetningen med opplæringen er at den som får opplæring er
oppdatert og tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske
ferdigheter om bygging av stillas, slik at man forebygger ulykker og skader.

Etter gjennomført teori kurs, skal deltakerne ha nødvendig kunnskap for å gå videre
til praktisk opplæring.

2 - 5 Meter - 7,5 Timer

5 - 9 meter - 15 Timer

Over 9 Meter - 72 Timer

Emner som gjennomgås er blant annet:

Kursinnhold:

 • Innledning.
 • Regelverk.
 • Planlegging av stillasarbeid.
 • Stillaskonstruksjoner.
 • Utregning av belastninger.
 • Forankring / Vindbelastning.
 • Rapport om kontroll av stillas.
 • Risikovurdering.
 • Merking av stillaset.

Gjennomført og bestått kurs kvalifiserer til kursbevis for montør av stillas i aktuelle høyde

§ 17-2. Krav til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra to meter.
For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med montering, demontering, endring og kontroll, skal arbeidsgiver påse at arbeidstaker har 7,5 timer teoretisk opplæring og 7,5 timer praktisk øvelse under tilsyn og veiledning av kvalifisert person. Arbeidsgiver skal i tillegg påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr (fallsikringsutstyr).

§ 17-3. Krav til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra fem meter og inntil ni meter.
For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med montering, demontering, endring og kontroll, skal arbeidsgiver påse at arbeidstaker har 15 timer teoretisk opplæring og 15 timer praktisk øvelse under tilsyn og veiledning av en kvalifisert person. Arbeidsgiver skal i tillegg påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr (fallsikringsutstyr).

§ 17-4. Krav til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra ni meter
For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med montering, demontering, endring og kontroll, skal arbeidsgiver påse at arbeidstaker har anvendt stillas i minst seks måneder, fått 36 timer teoretisk opplæring og deretter 72 timer praktisk opplæring under tilsyn og veiledning av en kvalifisert person. Arbeidsgiver skal i tillegg påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr (fallsikringsutstyr).

§ 17-2 - § 17-3- § 17-4- § 17-5.
Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne bestemmelsen. Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombudet og Arbeidstilsynet. Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne bestemmelsen. Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombudet og Arbeidstilsynet.

Kontakt og følg oss

Om oss

Vi har ansatte på tre avdelinger på sør og vestlandet. Vi arrangerer kurs på egne lokasjoner eller på din arbeidsplass.

 • Kristiansand
 • Måløy
 • Ålesund

Adresser

Besøksadresser:

Kristiansand: Skålevigsgarden 2, 4625 Flekkerøy
Ålesund: Kongshaugstranda 1, 6037 Eidsnes

Postadresse:

Skålevigsgarden 2, 4625 Flekkerøy

Kontaktpersoner

Per Asle Madsen - Daglig Leder / Instruktør
Tlf: 911 01 700
E-post:

Elin Anita Verdal - Opplæringsansvarlig
Tlf: 411 81 000
E-post

Developed, delivered and operated by Kenneth Strømsvold, stromsvold.com