Risikoanalyse

RISIKOVURDERING

 

Kurset tar for seg krav til risikovurderinger.

Forkunnskap: Det stilles ingen forkunnskap til kurset

Hensikt med opplæringen: Gi deltagerne grunnleggende kunnskap i gjennomføring av risikovurdering i egen virksomhet.

Hva har vi fokus på under kurset?
Kurset omhandler hvilke farer og uønskede hendelser som kan inntreffe i deres virksomhet, og hvordan man går frem for å definere risiko. Vi gjennomgår relevante risikoreduserende tiltak og hvordan disse kan innføres på en kosteffektiv måte. Kurset er praktisk og funksjonelt rettet.

Emner som gjennomgås er blant annet:
• Norsk standard og risikovurdering
• Praktisk gjennomføring av risikovurdering
• Rapportmal
• Utarbeidelse av forebyggende og konsekvensreduserende tiltak
• Revisjon og kvalitetssikring

Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått.

Kontakt og følg oss

Om oss

Vi har ansatte på tre avdelinger på sør og vestlandet. Vi arrangerer kurs på egne lokasjoner eller på din arbeidsplass.

  • Kristiansand
  • Måløy
  • Ålesund

Adresser

Besøksadresser:

Kristiansand: Skålevigsgarden 2, 4625 Flekkerøy
Ålesund: Kongshaugstranda 1, 6037 Eidsnes

Postadresse:

Skålevigsgarden 2, 4625 Flekkerøy

Kontaktpersoner

Per Asle Madsen - Daglig Leder / Instruktør
Tlf: 911 01 700
E-post:

Elin Anita Verdal - Opplæringsansvarlig
Tlf: 411 81 000
E-post

Developed, delivered and operated by Kenneth Strømsvold, stromsvold.com