Lift/Personløft

Personløftere

personloftere moduil

Klasse A: Manuelle flyttbare personløftere

Klasse B: Selvgående personløftere

Klasse C: Bilmontert personløftere

Forkunnskap:

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for denne opplæringen.

Hensikt med opplæring:

Gi arbeidstaker den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen og gjøre arbeidstaker kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet.

Emner som gjennomgås er:

Elevene tildeles personløfterbevis etter bestått teoretisk prøve og praktisk bruk av lift på aktuelle klasse A, B, og/eller C. Praktisk prøve gjennomføres sammen med Opplæring Vest. Ved bestått tildeles Personløfterbevis, som er registrert i godkjent register.