Lift/Personløft

Personløftere

personloftere moduil

Klasse A: Manuelle flyttbare personløftere

Klasse B: Selvgående personløftere

Klasse C: Bilmontert personløftere

Forkunnskap:

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for denne opplæringen.

Hensikt med opplæring:

Gi arbeidstaker den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen og gjøre arbeidstaker kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet.

Emner som gjennomgås er:

  • Innledning - typer lift.
  • Prinsipper – oppbygging.
  • Sikkerhet – bruk.
  • Sikkerhetsutstyr – oppstilling.
  • Personløfter i trafikken.
  • Uhell – ulykker.
  • Klasseinndeling - avsluttende prøve.

Elevene tildeles personløfterbevis etter bestått teoretisk prøve og praktisk bruk av lift på aktuelle klasse A, B, og/eller C. Praktisk prøve gjennomføres sammen med Opplæring Vest. Ved bestått tildeles Personløfterbevis, som er registrert i godkjent register.

Kontakt og følg oss

Om oss

Vi har ansatte på tre avdelinger på sør og vestlandet. Vi arrangerer kurs på egne lokasjoner eller på din arbeidsplass.

  • Kristiansand
  • Måløy
  • Ålesund

Adresser

Besøksadresser:

Kristiansand: Skålevigsgarden 2, 4625 Flekkerøy
Ålesund: Kongshaugstranda 1, 6037 Eidsnes

Postadresse:

Skålevigsgarden 2, 4625 Flekkerøy

Kontaktpersoner

Per Asle Madsen - Daglig Leder / Instruktør
Tlf: 911 01 700
E-post:

Elin Anita Verdal - Opplæringsansvarlig
Tlf: 411 81 000
E-post

Developed, delivered and operated by Kenneth Strømsvold, stromsvold.com