Lastebilkran (G8)

G8 – Lastebilkran

lastebilkran modul

Forkunnskap:

Gjennomført og bestått modul 1.1 og modul 2.3 - G11. Må dokumenteres

Hensikten med opplæringen:

Gi lastebilkranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av lastebilkraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for lastebilkraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Opplæringen dekker også den teoretiske sikkerhetsopplæringen som kreves for fører av personløfter.

Etter endt opplæring skal kandidaten blant annet:

Emner som gjennomgås er blant annet:

Teorikurset avsluttes med eksamen, en skriftlig teoretisk prøve. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått. Kandidaten må så ta modul 3.8 – Praktisk bruk. Ved gjennomført modul 4.8, må kandidaten gjennomføre praktisk oppkjøring. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått. Ved bestått vil det utstedes kompetansebevis for fører av G8 – Lastebilkran.