Lastebilkran (G8)

G8 – Lastebilkran

lastebilkran modul

Forkunnskap:

Gjennomført og bestått modul 1.1 og modul 2.3 - G11. Må dokumenteres

Hensikten med opplæringen:

Gi lastebilkranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av lastebilkraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for lastebilkraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Opplæringen dekker også den teoretiske sikkerhetsopplæringen som kreves for fører av personløfter.

Etter endt opplæring skal kandidaten blant annet:

 • Kunne forklare riktig bruk, samt faremomenter ved betjening av lastebilkraner med spaker og fjernstyring.
 • Kunne forklare viktige kontrollpunkter på lastebilkraner før, under og etter bruk.
 • Forstå prinsippene for stabilitet på lastebilkraner, og ha forståelse for veltelinjer mht. stabilitet og arbeidsområde ved bruk.
 • Kunne bruke lastdiagram for å finne ut løftekapasiteter og arbeidsområder for lastebilkraner.

Emner som gjennomgås er blant annet:

 • Krav til kranfører.
 • Bruksområder for hydrauliske kraner.
 • Ulykker med lastebilkraner.
 • Hydraulikk/elektronikk.
 • Mekanikk og stabilitet.
 • Sikkerhets/overlastutstyr.
 • Lastdiagram.
 • Sertifisering/dokumentasjon.
 • Øvingsoppgaver.

Teorikurset avsluttes med eksamen, en skriftlig teoretisk prøve. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått. Kandidaten må så ta modul 3.8 – Praktisk bruk. Ved gjennomført modul 4.8, må kandidaten gjennomføre praktisk oppkjøring. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått. Ved bestått vil det utstedes kompetansebevis for fører av G8 – Lastebilkran.

Kontakt og følg oss

Om oss

Vi har ansatte på tre avdelinger på sør og vestlandet. Vi arrangerer kurs på egne lokasjoner eller på din arbeidsplass.

 • Kristiansand
 • Måløy
 • Ålesund

Adresser

Besøksadresser:

Kristiansand: Skålevigsgarden 2, 4625 Flekkerøy
Ålesund: Kongshaugstranda 1, 6037 Eidsnes

Postadresse:

Skålevigsgarden 2, 4625 Flekkerøy

Kontaktpersoner

Per Asle Madsen - Daglig Leder / Instruktør
Tlf: 911 01 700
E-post:

Elin Anita Verdal - Opplæringsansvarlig
Tlf: 411 81 000
E-post

Developed, delivered and operated by Kenneth Strømsvold, stromsvold.com