HMS/Modul 1.1

Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser - 8 timer teoretisk opplæring

Felles for kran, truck og masseforflyttingsmaskiner

hms modul 1 1

Forkunnskap:

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for denne opplæringen.

Hensikten med opplæringen:

Gi førere av arbeidsutstyr, nevnt i § 49 i "Forskrift om bruk av arbeidsutstyr", en god generell grunnopplæring i sikker bruk av arbeidsutstyret, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Emner som gjennomgås er:

Kurset avsluttes med eksamen, en skriftlig teoretisk prøve. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått.

Modul 1.1 gir grunnlag for videre kurs i modul 2.