HMS/Modul 1.1

Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser - 8 timer teoretisk opplæring

Felles for kran, truck og masseforflyttingsmaskiner

hms modul 1 1

Forkunnskap:

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for denne opplæringen.

Hensikten med opplæringen:

Gi førere av arbeidsutstyr, nevnt i § 49 i "Forskrift om bruk av arbeidsutstyr", en god generell grunnopplæring i sikker bruk av arbeidsutstyret, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Emner som gjennomgås er:

  • Hvorfor sikkerhetsopplæring.
  • Lover og Forskrifter.
  • Arbeidsmiljø, ansvar og ytre.
  • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr.
  • Farlig gods.

Kurset avsluttes med eksamen, en skriftlig teoretisk prøve. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått.

Modul 1.1 gir grunnlag for videre kurs i modul 2.

Kontakt og følg oss

Om oss

Vi har ansatte på tre avdelinger på sør og vestlandet. Vi arrangerer kurs på egne lokasjoner eller på din arbeidsplass.

  • Kristiansand
  • Måløy
  • Ålesund

Adresser

Besøksadresser:

Kristiansand: Skålevigsgarden 2, 4625 Flekkerøy
Ålesund: Kongshaugstranda 1, 6037 Eidsnes

Postadresse:

Skålevigsgarden 2, 4625 Flekkerøy

Kontaktpersoner

Per Asle Madsen - Daglig Leder / Instruktør
Tlf: 911 01 700
E-post:

Elin Anita Verdal - Opplæringsansvarlig
Tlf: 411 81 000
E-post

Developed, delivered and operated by Kenneth Strømsvold, stromsvold.com