HMS for ledere

Obligatorisk HMS-opplæring for ledere

I Arbeidsmiljøloven § 3-5 står det at arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres. Med arbeidsgiver menes enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Det som i denne lov er bestemt om arbeidsgiver, skal gjelde tilsvarende for den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten.

Arbeidsgiver har ifølge arbeidsmiljølovens bestemmelser ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig.

Forkunnskap:

Ingen

Hensikt med kurset:

Gi arbeidsgiver kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver skal ha kunnskap om hvilke krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheten, slik at riktige beslutninger, i forhold til arbeidsmiljøet, blir tatt.

Etter endt opplæring skal kandidaten blant annet:

Emner som gjennomgås er:

Etter endt kurs vil deltakerne få tildelt en diplom for gjennomført kurs.