HMS for ledere

Obligatorisk HMS-opplæring for ledere

I Arbeidsmiljøloven § 3-5 står det at arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres. Med arbeidsgiver menes enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Det som i denne lov er bestemt om arbeidsgiver, skal gjelde tilsvarende for den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten.

Arbeidsgiver har ifølge arbeidsmiljølovens bestemmelser ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig.

Forkunnskap:

Ingen

Hensikt med kurset:

Gi arbeidsgiver kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver skal ha kunnskap om hvilke krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheten, slik at riktige beslutninger, i forhold til arbeidsmiljøet, blir tatt.

Etter endt opplæring skal kandidaten blant annet:

 • Gi kunnskap om hvordan systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid utføres i henhold til gjelden krav i lov og forskrift
 • Gi kunnskap om hvordan organisatoriske, fysiske og psykiske forhold påvirker arbeidsmiljøet og positive og negative konsekvenser at dette
 • Gi kunnskap om hvordan oppnå et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsrelasjoner
 • Gi kunnskap om inkluderende arbeidsliv

Emner som gjennomgås er:

 • Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur.
 • Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter.
 • Arbeidsmiljølovens bestemmelser og dens forskrifter som har særlig betydning for egen virksomhet og bransje.
 • Arbeidsgivers plikter.
 • Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning.
 • Verneombudets funksjon og oppgaver.
 • Arbeidsmiljøutvalgets funksjon og oppgaver.
 • Bedriftshelsetjenestens funksjon
 • Oppgaver

Etter endt kurs vil deltakerne få tildelt en diplom for gjennomført kurs.

Kontakt og følg oss

Om oss

Vi har ansatte på tre avdelinger på sør og vestlandet. Vi arrangerer kurs på egne lokasjoner eller på din arbeidsplass.

 • Kristiansand
 • Måløy
 • Ålesund

Adresser

Besøksadresser:

Kristiansand: Skålevigsgarden 2, 4625 Flekkerøy
Ålesund: Kongshaugstranda 1, 6037 Eidsnes

Postadresse:

Skålevigsgarden 2, 4625 Flekkerøy

Kontaktpersoner

Per Asle Madsen - Daglig Leder / Instruktør
Tlf: 911 01 700
E-post:

Elin Anita Verdal - Opplæringsansvarlig
Tlf: 411 81 000
E-post

Developed, delivered and operated by Kenneth Strømsvold, stromsvold.com