Fastmontert hydraulisk kran (G20)

G20 - Fastmontert hydraulisk kran

fastmontert hydraulisk kran modul

Forkunnskaper

Gjennomført og bestått modul 1.1 og modul 2.3 - G11. Må dokumenteres

Hensikten med opplæringen:

Gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av fastmontert hydraulisk kran. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for kranen konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Etter endt opplæring skal kandidaten blant annet:

Emner som gjennomgås er blant annet:

Teorikurset avsluttes med eksamen, en skriftlig teoretisk prøve. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått. Kandidaten må så ta praktisk bruk, 8 timer. Når dette er gjennomført må kandidaten gjennomføre praktisk oppkjøring. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått. Ved bestått vil det utstedes kompetansebevis for fører av G20 – Fastmontert hydraulisk kran.