Arbeidsvarsling Kurs 1

Arbeidsvarsling - 6 timers opplæring

arbeidsvarsling modul

Forkunnskap:

Det stilles ingen forkunnskap til kurset

Hensikt med kurset:

Deltakerne skal kunne anvende relevante bestemmelser i Håndbok 051 i forhold til arbeidsoppgaver som medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan. Ha kunnskap om egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas.

Ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.

Emner som gjennomgås er:

Opplæring Vest har også kurs for viderekommende innen

De som har bestått kurs 1 kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder.

Kurset avsluttes med eksamen, en skriftlig teoretisk prøve. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått. Ved bestått kurs utstedes bevis for gjennomført arbeidsvarslingskurs.