Anleggsmaskiner

Masseforflyttingsmaskiner

anleggsmaskiner modul

Forkunnskap:

Kandidaten må dokumentere for tidligere gjennomført modul 1.1. Alternativt kan modul 1.1 gjennomføres i sammenheng med denne modulen.

Hensikten med opplæringen:

Gi førere av masseforflyttingsmaskiner en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av masseforflyttingsmaskiner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med arbeidsoperasjoner unngås.

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for masseforflyttingsmaskiners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Etter endt opplæring skal kandidaten kunne redegjøre for blant annet:

 • Ulike typer ulykker som kan inntre ved bruk av masseforflyttingsmaskiner, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan ulykker kan forebygges.
 • Aktuelle forskrifter som er relatert til de arbeider som utføres med masseforflyttingsmaskiner.
 • Spesielle sikkerhetsbestemmelser for føring av masseforflyttingsmaskiner, og angi hvilke forholdsregler som må tas for at føreren skal kunne verne seg selv, omgivelsene og annet personell mot ulykker.
 • Hvilke krav som stilles når masseforflytningsmaskin brukes til løft.

Emner som gjennomgås er:

 • Krav til fører av masseforflytningsmaskiner.
 • Bruksområder for de enkelte typene masseforflytningsmaskiner på anleggsplassen.
 • Ulykker med masseforflytningsmaskiner. Ulykker generelt innen bygg og anlegg.
 • Oppbygning av forskjellige typer masseforflytningsmaskiner.
 • Sertifisering/dokumentasjon.
 • Øvingsoppgaver.

Kurset avsluttes med eksamen, en skriftlig teoretisk prøve. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått. Etter bestått kurs må kandidaten ta modul 3.1 – Praktisk bruk. Ved gjennomført modul 4.1, må kandidaten gjennomføre praktisk oppkjøring. Det brukes karakterskala; Bestått/Ikke bestått.

Kontakt og følg oss

Om oss

Vi har ansatte på tre avdelinger på sør og vestlandet. Vi arrangerer kurs på egne lokasjoner eller på din arbeidsplass.

 • Kristiansand
 • Måløy
 • Ålesund

Adresser

Besøksadresser:

Kristiansand: Skålevigsgarden 2, 4625 Flekkerøy
Ålesund: Kongshaugstranda 1, 6037 Eidsnes

Postadresse:

Skålevigsgarden 2, 4625 Flekkerøy

Kontaktpersoner

Per Asle Madsen - Daglig Leder / Instruktør
Tlf: 911 01 700
E-post:

Elin Anita Verdal - Opplæringsansvarlig
Tlf: 411 81 000
E-post

Developed, delivered and operated by Kenneth Strømsvold, stromsvold.com