Risikoanalyse

Målsetting:
Gi alle i bedriften den opplæring som Arbeidsmiljøloven forutsetter, slik at de respektive arbeidstakere får større fokus på det som gjelder HMS og sikkerhet i bedriften. Ref: AML § 6-5. I tillegg til sentrale bestemmelser i Arbeidsmiljøloven og i særforskrifter, vektlegger kurset hvordan verneombud, ledelse og ansatte bør tilrettelegge sine oppgaver for å oppnå de ønskede resultater. Atferd, kommunikasjon og samarbeid er viktige elementer i kurset.
Kurset går også igjennom hvordan risikoanalyse gjennomføres i bedriften, og hvordan dette kan påvirke sikkerheten i din bedrift.

Målgruppe:
Ledelse, verneombud, arbeidsmiljøutvalg, alle ansatte.


Dokumentasjon:
Det utstedes kursbevis og opplæringsbevis ved gjennomført kurs.

Forkunnskap:
Ingen

Opplæring Vest tar også HMS oppdrag for bedrifter, bygge opp HMS system, følger opp eksisterende HMS system, lager arbeidsinstrukser, risiko, med mer. Ta konakt for mer informasjon.